Odnowienie po 26 latach korytarzy domu parafialnego. Zdjęcia przed pracami – luty 2014r.

15 lutego 2014

Odnowienie po 26 latach korytarzy domu parafialnego. Zdjęcia przed pracami – luty 2014r.

Odnowienie po 26 latach korytarzy domu parafialnego. Zdjęcia przed pracami – luty 2014r.

Modernizacja Kościoła

Inwestycja w domu parafialnym. Odnowienie po 26 latach korytarzy domu parafialnego. Zdjęcia przed pracami- luty 2014r.