Parafia Miłosierdzia Bozego

Data Powstania1 lipca 1981r

Parafia została utworzona 1 lipca 1981r. przez biskupa warmińskiego po wydaniu zgody na budowę świątyń przez Władzę Ludową. Kościół powstal w bardzo trudnych warunkach terenowych.
Teren obejmują 2 kościoły- górny i dolny oraz dom parafialny, w którym mieszczą się plebania i sale wspólnot parafialnych.
W parafii Miłosierdzia Bożego posiadamy relikwie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej- doznajemy jej wstawiennictwa każdego dnia.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej świątyni !

Historia powstania
parafii Miłosierdzia Bożego

Parafia Miłosierdzia Bożego
Parafia Miłosierdzia Bożego

Zanim powstała Diecezja Elbląska, Kwidzyn należał do Diecezji Warmińskiej. Przez dziesiątki lat tak zwana Władza Ludowa nie wydała ani jednego pozwolenia na budowę kościoła w diecezji. Ks. Prymas, ówczesny biskup warmiński zarządził modlitwy wiernych i kapłanów w intencji uzyskania zgody władz na powstanie nowych świątyń. W godzinach rannych brałem udział we Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Prymasa przed obrazem Matki Bożej w Gietrzwałdzie. I oto wyraźna Łaska Boża – pojawiły się pozwolenia na budowę świątyń.

Budowa Parafii Miłosierdzia Bożego
Budowa Parafii Miłosierdzia Bożego

Jedną z pierwszych była uzyskana zgoda na budowę obecnego kościoła. Dnia 1 lipca 1981r. ks. Prymas ustanowił parafię Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. Pierwszym proboszczem był śp. ks. Stefan Nowak, następnym został śp. ks. Wojciech Kruk – budowniczy dolnego kościoła i innych budynków parafialnych. Po trzecim proboszczu- księdzu Lechu Wasilewskim, ks. biskup elbląski przekazał funkcję proboszcza Ks. Robertowi Dzikowskiemu . W ciągu 13 lat wierni wystawili górny kościół. Świątynia powstała w bardzo trudnych warunkach terenowych. Zapał, pracowitość, poświęcenie i ofiarność wiernych była wielka. Wielu Parafian przeszło do wieczności. Niech Pan Bóg obdarzy ich wieczną radością.

Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że z parafii Miłosierdzia Bożego powstały 2 nowe placówki duszpasterskie- św. Brata Alberta i św. Wojciecha- parafie równorzędne z parafią macierzystą. Od 15 grudnia  2010  nowym proboszczem został Ks. Janusz Kilian  budowniczy kościoła św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kwidzynie. 

Historia parafii Miłosierdzia Bożego.
Historia parafii Miłosierdzia Bożego.

ROK 1980

 • Biskup Warmiński Ks. dr Józef Glemp i Dziekan Kwidzyński Ks. Wacław Kubecki, postanawiają zorganizowanie nowej parafii i budowy nowego kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie na dzielnicy Zatorze.

ROK 1981

 • LIPIEC – Biskup Warmiński Ks. dr Jan Obłąk, zleca zorganizowanie nowej parafii Ks. Stefanowi Nowakowi.
 • 10 września 1981r. oficjalnie zostaje erygowana Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. Ks. Stefan Nowak mianowany proboszczem, a Ks. Leszek Kuczyński wikariuszem.

ROK 1982

 • Do dnia 20 grudnia Ks. Stefan Nowak uzyskał wstępną lokalizację kościoła przy ul. Słowackiego oraz zlecenie opracowania projektu kościoła inż. Aleksandrze i Andrzejowi Duchom z Gdańska.
 • 20 grudnia Biskup Warmiński Ks. dr. Jan Obłąk, powołuje na nowego administratora parafii Ks. mgra Wojciecha Kruka ze Zwierzna k. Elbląga.

ROK 1983

 • 10 stycznia proboszcz parafii Ks. mgr Wojciech Kruk, uzyskuje przekazanie terenu pod budowę kościoła.
 • 21 stycznia na placu budowy postawiono krzyż i plac ogrodzono.
 • 6 stycznia Ks. Bp Jan Obłąk dokonuje poświęcenia krzyża i placu budowy.
 • Ks. Bp Warmiński dr Jan Obłąk odprawia pierwszą Mszę Św. na placu pod wiatą.
 • W czerwcu rozpoczęto budowę tymczasowego, drewnianego kościoła- kaplicy o wymiarach 30 x 12 m. Ks. Proboszcz Wojciech Kruk przywozi kamień węgielny pod budowę kościoła z Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
 • 1 maja odprawiona zostaje pierwsza Msza św, w tymczasowym kościele, poświęcenie tabernakulum, naczyń i szat liturgicznych oraz obrazu Miłosierdzia Bożego w głównym ołtarzu. / Ks. Zenon Wiszniewski z Malborka/
 • 22 maja I- sza Komunia Święta dzieci.
 • 24 maja poświęcenie tymczasowego kościoła przez Ks. Biskupa Wojciecha Ziembę.
 • 5 czerwca niedziela w Oktawie Bożego Ciała na terenie dzielnicy Zatorze.
 • 14 czerwca krótkie 3- godzinne nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • Zbrojenie terenu pod budowę baraku katechetycznego.
 • Wrzesień- oddany zostaje do użytku barak katechetyczny.
 • Listopad- poświęcenia baraku katechetycznego dokonuje Ks. Dziekan Wacław Kubecki.
 • Grudzień- rozpoczęto zbiórkę złomu na dzwony.
 • Wykonano 2 boczne ołtarze i 2 konfesjonały.
 • Pierwsze rekolekcje adwentowe prowadzone przez O. M. Pociechę z Alwernii k. Krakowa.

ROK 1984

 • Trwają prace przy budowie Domu Parafialnego.
 • Kwiecień- pierwsze rekolekcje wielkopostne- obraz i misjonarz ze Stoczka Warmińskiego.
 • Pierwszy odpust w Parafii Miłosierdzia Bożego. Kazanie wygłosił Ks. Leon Zajkowski z Rakowca.
 • 6 maja pierwsza msza św. naszego parafianina, Ks. Walentego Gryka.
 • 30 maja – Ks. Bp Julian Wojtkowski udziela sakramentu Bierzmowania w Katedrze Kwidzyńskiej.
 • 3 czerwca przyjęcie dzieci do I Komunii Św. w dwóch grupach. Koniec czerwca- wykończenie i zasiedlenie domu parafialnego.
 • Lipiec- zagospodarowanie maleńkiego placu budowy.
 • 1 sierpnia- przeniesienie krzyża na granicę posesji.
 • Wrzesień- rozpoczęto wykop pod docelowy kościół w bardzo złych warunkach atmosferycznych, sprzętem mechanicznym, po czym dalsze ręczne kopanie rowów pod ławy fundamentowe.
 • 12 października- Proboszcz Parafii Ks. Wojciech Kruk wyniesiony zostaje do godności Kanonika Honorowego Kapituły Pomezańskiej w Prabutach.
 • 1 listopada nasza parafia organizuje uroczystą procesję żałobną na cmentarzu. Zostaje odprawiona pierwsza Msza Św. w dziejach Kwidzyna na cmentarzu na samochodzie z budowy parafii Miłosierdzia Bożego, którą koncelebrują Księża Proboszczowie miasta Kwidzyna. Woda zalewa ławy fundamentowe.
Patryk Macal - Ministrant u Pana Boga. Historia Patryka Macala

Patryk Macal - Ministrant u Pana Boga. Historia Patryka Macala

"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą."

Mt 7,7-8 Ewangelia wg św. Mateusza