Żegnamy Księdza Arkadiusza Borzyszkowskiego

Służył Bogu w naszej parafii aż 6 lat

Ksiądz Arkadiusz Borzyszkowski

Dnia 8 lutego 2014r. J. E. Ks. bp. Jan Styrna przekazał funkcję proboszcza parafii w Waplewie naszemu wikariuszowi – Księdzu Arkadiuszowi Borzyszkowskiemu.

Ks. Arek znany jest ze swojego zamiłowania do śpiewania, a szczególnie lubiany jest przez młodzież, dla której organizuje różne pielgrzymki oraz wyjazdy.

Pamiętamy również, że kilka lat temu dzięki jego zasłudze istniał w parafii zespół młodzieżowy.

Aktualnie Ks. Arek przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Św – funkcję tą przejmie Ks. Andrzej Mamajek.

Zapraszamy wszystkich Parafian do pożegnania Księdza Arkadiusza, który służył Bogu w naszej parafii aż 6 lat.

Zachęcamy do przyjścia na Mszę Św. pożegnalną w niedzielę 16 lutego 2014r o godzinie 18.

Ksiądz Arkadiusz Borzyszkowski
eucharystia

Kapłaństwo

Sakrament Kapłaństwa został ustanowiony przez Chrystusa. Chrystus Pan, wybrawszy Sobie ze świata uczniów i Apostołów, dał im uprawnienia kapłańskie: “Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (Jan 20, 21), władzę nauczania i udzielania Chrztu świętego: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu” (Mat. 28, 19), władzę sprawowania Ofiary św.: “To czyńcie na Moją pamiątkę” (Łuk. 22, 19) i moc odpuszczania grzechów: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (Jan 20, 23). Apostołowie zaś – zgodnie z wolą Pana Jezusa – otrzymane od Niego łaski i uprawnienia przekazali swym następcom w chwili, kiedy im udzielali Sakramentu Kapłaństwa.