W każdy pierwszy piątek miesiąca:

17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie Spowiedzi.
15 minut przed każdą mszą oraz w trakcie jej trwania.

 

RACHUNEK SUMIENIA DLA DOROSŁYCH

Pytania wstępne

Żałuję za popełnione zło?
Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?
Bóg chce mnie uzdrowić. Czy jestem gotów przyjąć ten dar?
Co zmieniło się od ostatniej spowiedzi? Może zapomniałem lub zataiłem ciężki grzech?
Pokuta zobowiązuje do naprawienia wyrządzonego zła. Jak ją odprawiłem?
Czy bliźni zauważyli moją poprawę po ostatniej spowiedzi?

Dziesięć przykazań Bożych

I przykazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga?
Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego?
Każdego dnia wybieram pomiędzy wieloma wartościami. A na którym miejscu jest Bóg?
Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go?
Celem życia chrześcijanina jest zbawienie. Co przysłania mi ten cel?
Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary?
Czy wątpię w prawdy wiary?
Może niedbale czynię znak krzyża?
Bóg zaprasza mnie do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi?
Czy unoszę się pychą?
Jak wypełniam swoje obowiązki w pracy?
Czy w życiu kieruję się nauką Jezusa?
Człowiek rozwija się nieustannie. A moja wiara i wiedza religijna?

II przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie

Imię Boga jest święte. Czy nie wymieniam go bez uszanowania, w gniewie i w żartach?
Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu i fałszywa przysięga jest grzechem. Czy szanuję imię mego Boga?
Czasem proszę o coś Boga, składam przyrzeczenia, obietnice. Czy dotrzymuję składanych ślubów?
Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich?
Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam pokusie korzystania z wróżb i przepowiedni astrologów?
Może poddaję się zwątpieniu?

III przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Jaki jest mój dzień święty?
Czy w moim domu panuje świąteczna atmosfera?
Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary?
Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary?
Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słucham uważnie i zapamiętuję wskazania Boga z tekstów Pisma Świętego?
Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą?

IV przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją

Bóg dał mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się za nich?
Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzestnym?
Jak odnoszę się do rad rodziców?
Czy na co dzień jestem uprzejmy i troszczę się o najbliższych?
Ile czasu poświęcam dla rodziny?
Mam obowiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię?
Czy jestem sprawiedliwy wobec dzieci?
Czy interesuję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce?
Czy staram się zapewnić dobry byt rodzinie?
Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliźnich i ojczyzny?
Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
Jak często zapominam o imieninach i rocznicach najbliższych?

V przykazanie: Nie zabijaj

Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar?
Jaki mam pogląd na temat zabijania poczętych dzieci i uśmiercania ludzi chorych i starych?
Gniew, pogarda, nienawiść i zemsta są grzechami przeciw życiu. Czy szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami nieletnich? A może sam im to proponuję?
Wielu ludzi cierpi głód, a ja zapominam, że obżarstwo jest grzechem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek?
Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpieczeństwo życia swojego i innych?
Czy mam myśli samobójcze?
Jezus w ewangelii pochwala troskę o chorych. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują?
Czy naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choroby, kalectwa?

VI i IX przykazanie: Nie cudzołóż; Nie pożądaj żony bliźniego twego...

Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożądliwości serca. Czy z szacunkiem traktuję płciowość?
Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Czy z należytym szacunkiem traktuję innych?
Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeństwa?
Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwuznaczne słowa, sprośne żarty?
Czy czytam książki, czasopisma, oglądam filmy o treści erotycznej?
Czy ze skromnością kształtuję swoją wyobraźnię pragnienia?
Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą?
Czy jako chrześcijanin szanuję dziewictwo i czystość przedmałżeńską?

VII i X przykazanie: Nie kradnij; ... ani żadnej rzeczy, która jego jest

Czy ukradłem coś?
Czy skradzione rzeczy zwróciłem?
Czy zazdroszczę innym posiadanych przez nich rzeczy?
Czy szanuję własność cudzą i społeczną?
Czy szanuję pracę innych?
Czy kupuję coś pochodzącego z kradzieży?
Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec aktów wandalizmu?
Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych?
Czy łatwo pożyczam od innych i nie zwracam im tego?
Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru?
Ile czasu marnuję przed telewizorem?

VIII przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak traktuję wypowiadane przez siebie słowa?
Czy plotkuję? Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste?
Pan Jezus naucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. Czy jestem prawdomówny?
Czy dotrzymuję tajemnic?
Czy dobrze mówię o innych?
Czy rzetelnie udzielam informacji?
Czy sięgam po plotkarskie gazety, słucham takich programów?
Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?
Czy szanuję prawo innych osób do własnego zdania?

Przykazania kościelne

I Przykazanie: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą?
Czy zawsze przychodzę na nią punktualnie?
Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, a jaka jest moja modlitwa?
Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej?
Które z dobrych uczynków minionego tygodnia złożyłem Bogu w ofierze Mszy świętej?
Czy jako rodzic daję moim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia?
Wiele spraw mam do załatwienia. Czy podejmuję w dniu świętym prace, które mogłem wykonać w tygodniu, a zaniedbałem je z lenistwa?

II przykazanie: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

Bóg jest moim Ojcem. Czy chętnie i z ufnością korzystam z Jego miłosierdzia?
Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła?
Czy potrafię przebaczyć komuś, kto wyrządził mi krzywdę?
Czy moje przystępowanie do sakramentów świętych jest uzależnione od nastrojów i humorów?

III przykazanie: Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą

Do komunii świętej mogę przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej! Czy nie przyjąłem komunii świętej świętokradzko?
Jak odnoszę się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eucharystii?
Czy dziękuję Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?

IV przykazanie: Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

Wolna wola jest darem Boga. Czy potrafię panować nad słabościami mego ciała?

V przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Czy moja wiara uzdalnia mnie do troski o braci i siostry w wierze?
Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
Czy chętnie angażuję się w różne akcje parafialne?

 

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY

Miłość do Boga i grzechy przeciwko Bogu

Czy żałuję za popełnione zło? Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i jest pełen miłosierdzia dla mnie?
Czy wierzę, że może On przebaczać mi każdy grzech, który przed Nim wyznam?
Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował, polegam wyłącznie na własnych siłach, liczę tylko na siebie?

Czy modlitwa mnie nudzi, dlaczego?
Czy uczęszczam na niedzielną i świąteczną Eucharystię, jakie są tego motywy?
Czy potrafię odpoczywać, świętować w niedzielę?
Czy pogłębiam wiedzę o Bogu poprzez lekturę Biblii?
Kochać Chrystusa to kochać Jego Kościół. Czy deklaruję wiarę w Boga, ale nie akceptuję jego Kościoła?
Czy czuję się odpowiedzialny za Kościół, jak angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej lub duszpasterstwo akademickie?
Czy wytrwale szukam odpowiedzi na pytania, które niesie wiara lub jej brak?


Miłość bliźniego i grzechy przeciwko bliźnim

Czy traktuję drugiego człowieka jedynie, jako środek do osiągania swoich celów?
Czy potrafię zareagować na krzywdę innych?
Czy ktoś cierpi z mojego powodu? Czy mogę i chcę zmienić ten stan rzeczy?
Czy jestem prawdziwy przed ludźmi; kiedy wkładam "maski"; dlaczego chcę ukrywać prawdę o sobie?
Czy szufladkuję ludzi, oceniam ich jedynie z pozoru, z wyglądu, nie próbuję bliżej poznać?
Czy lubię i akceptuję jedynie te osoby, które "oceniam" po ich wyglądzie, bogactwie, sposobie noszenia się?
Czy zdradzam w sercu i myślach swoją dziewczynę /swojego chłopaka poprzez korzystanie z pornografii?
Czy nie narzucam (swojej dziewczynie / swojemu chłopakowi) niechrześcijańskiej wizji wolności lub zasad życia moralnego przez współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcję?
Czy nienawidzę i zazdroszczę tym, którzy wydają się ode mnie lepsi?
Czy wykorzystuję ludzkie słabości, namawiając do stosowania tego, co niszczy człowieka (narkotyki, alkohol, pornografia, agresja)?
Czy obarczam innych odpowiedzialnością za swoje zaniedbania, lenistwo, niedbałość?
Czy buduję pozytywne relacje w swojej rodzinie?
Czy kradnę innym lub oszukuje?
czy dojrzale i odpowiedzialnie korzystam ze swojej seksualności zachowując czystość właściwą dla mojego stanu?
Czy potrafię być gościnny, wdzięczny, przebaczający, współczujący?
Czy wypowiadam wulgarne, agresywne słowa pod adresem innych?
Czy składam obietnice, przysięgi, których nie dotrzymuję?

Miłość i grzechy przeciwko sobie

Czy akceptuję siebie, swoje życie, swój wygląd?
Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył?
Czy mam do siebie szacunek i znam swoją ludzką godność?
Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się okaleczać?
Czy dostrzegam w sobie sfery, nad którymi powinienem pracować, czy jestem cierpliwy w pracy nad sobą?
Czy odpowiedzialnie podchodzę do moich obowiązków akademickich (zawodowych) i domowych?
Czy jestem leniwy, czy łatwo się zniechęcam?
Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię?
Czy mam lęki, które paraliżują moja działanie i życie, co lub kto jest ich powodem?
Czy szanuję moje zdrowie i życie, unikając używek: alkoholu, narkotyków, papierosów, hazardu?
Czy rozsądnie korzystam z filmów, Internetu, gier?
Czy wychowuję się do dojrzałej i odpowiedzialnej seksualności przez unikanie pornografii, samogwałtu?
Czy dotrzymuję danego słowa, dbam o kulturę osobistą?
Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?
Czy dbam o życie swoje i innych, zachowując przepisy ruchu drogowego oraz poprzez prowadzenie pojazdów bez uprzedniego spożywania alkoholu?

 


Miłość do Boga i grzechy przeciwko Bogu

Czy żałuję za popełnione zło? Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i jest pełen miłosierdzia dla mnie?
Czy wierzę, że może On przebaczać mi każdy grzech, który przed Nim wyznam?
Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował, polegam wyłącznie na własnych siłach, liczę tylko na siebie?

Czy modlitwa mnie nudzi, dlaczego?
Czy uczęszczam na niedzielną i świąteczną Eucharystię, jakie są tego motywy?
Czy potrafię odpoczywać, świętować w niedzielę?
Czy pogłębiam wiedzę o Bogu poprzez lekturę Biblii?
Kochać Chrystusa to kochać Jego Kościół. Czy deklaruję wiarę w Boga, ale nie akceptuję jego Kościoła?
Czy czuję się odpowiedzialny za Kościół, jak angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej lub duszpasterstwo akademickie?
Czy wytrwale szukam odpowiedzi na pytania, które niesie wiara lub jej brak?


Miłość bliźniego i grzechy przeciwko bliźnim

Czy traktuję drugiego człowieka jedynie, jako środek do osiągania swoich celów?
Czy potrafię zareagować na krzywdę innych?
Czy ktoś cierpi z mojego powodu? Czy mogę i chcę zmienić ten stan rzeczy?
Czy jestem prawdziwy przed ludźmi; kiedy wkładam "maski"; dlaczego chcę ukrywać prawdę o sobie?
Czy szufladkuję ludzi, oceniam ich jedynie z pozoru, z wyglądu, nie próbuję bliżej poznać?
Czy lubię i akceptuję jedynie te osoby, które "oceniam" po ich wyglądzie, bogactwie, sposobie noszenia się?
Czy zdradzam w sercu i myślach swoją dziewczynę /swojego chłopaka poprzez korzystanie z pornografii?
Czy nie narzucam (swojej dziewczynie / swojemu chłopakowi) niechrześcijańskiej wizji wolności lub zasad życia moralnego przez współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcję?
Czy nienawidzę i zazdroszczę tym, którzy wydają się ode mnie lepsi?
Czy wykorzystuję ludzkie słabości, namawiając do stosowania tego, co niszczy człowieka (narkotyki, alkohol, pornografia, agresja)?
Czy obarczam innych odpowiedzialnością za swoje zaniedbania, lenistwo, niedbałość?
Czy buduję pozytywne relacje w swojej rodzinie?
Czy kradnę innym lub oszukuje?
czy dojrzale i odpowiedzialnie korzystam ze swojej seksualności zachowując czystość właściwą dla mojego stanu?
Czy potrafię być gościnny, wdzięczny, przebaczający, współczujący?
Czy wypowiadam wulgarne, agresywne słowa pod adresem innych?
Czy składam obietnice, przysięgi, których nie dotrzymuję?

Miłość i grzechy przeciwko sobie

Czy akceptuję siebie, swoje życie, swój wygląd?
Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył?
Czy mam do siebie szacunek i znam swoją ludzką godność?
Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się okaleczać?
Czy dostrzegam w sobie sfery, nad którymi powinienem pracować, czy jestem cierpliwy w pracy nad sobą?
Czy odpowiedzialnie podchodzę do moich obowiązków akademickich (zawodowych) i domowych?
Czy jestem leniwy, czy łatwo się zniechęcam?
Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię?
Czy mam lęki, które paraliżują moja działanie i życie, co lub kto jest ich powodem?
Czy szanuję moje zdrowie i życie, unikając używek: alkoholu, narkotyków, papierosów, hazardu?
Czy rozsądnie korzystam z filmów, Internetu, gier?
Czy wychowuję się do dojrzałej i odpowiedzialnej seksualności przez unikanie pornografii, samogwałtu?
Czy dotrzymuję danego słowa, dbam o kulturę osobistą?
Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?
Czy dbam o życie swoje i innych, zachowując przepisy ruchu drogowego oraz poprzez prowadzenie pojazdów bez uprzedniego spożywania alkoholu?

 

RACHUNEK SUMIENIA DLA DZIECI

 

Czy modliłem się rano i wieczorem?

Czy podczas modlitwy byłem skupiony?

Czy nie przeszkadzałem innym w modlitwie?

Czy wierzyłem we wróżby i przesądy?

Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub w żartach?

Czy przysięgałem?

Czy opuszczałem Mszę św. w niedziele i święta?

Czy spóźniałem się na Mszę św.?

Czy w kościele dobrze się zachowywałem?

Czy słuchałem rodziców i wychowawców?

Czy szanowałem starszych?

Czy szkodziłem sobie lub innym na zdrowiu?

Czy paliłem papierosy lub piłem alkohol?

Czy biłem się z kolegami?

Czy dałem zgorszenie swoim postępowaniem?

Czy dręczyłem zwierzęta?

Czy myślałem lub mówiłem o rzeczach nieskromnych (nieprzyzwoitych)?

Czy oglądałem filmy nieprzyzwoite?

Czy bawiłem się nieskromnie sam lub z kimś innym?

Czy kradłem lub niszczyłem własność społeczną lub prywatną?

Czy pragnąłem zabrać cudzą rzecz?

Czy oddałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy nie oszukiwałem?

Czy kłamałem?

Czy obmawiałem, plotkowałem lub oczerniałem bliźniego?

Czy w dni postne jadłem dobrowolnie potrawy mięsne?

Czy byłem pyszny i wynosiłem się nad innych?

Czy byłem łakomy?

Czy byłem zazdrosny?

Czy gniewałem się?

Czy byłem leniwy w nauce i pracy?

Który grzech popełniałem najczęściej?