1. Rodzice dzieci które mają być przyjęte do pierwszej komunii świętej mają obowiązek wypełnienia   i złożenia do końca września u Ks. Łukasza deklaracji przyjęcia dziecka do pierwszej komunii św.

2. Informujemy rodziców że ich dzieci i młodzież wypisane z lekcji religii zamykają sobie drogę do sakramentów oraz do otrzymania jakichkolwiek zaświadczeń czy pozwoleń z parafii. Rodzice którzy wypisują młodzież i dzieci z lekcji religii muszą mieć świadomość , że narażają swoje dzieci na utratę wiary a w końcu odejście od Kościoła. Przy wydawaniu zaświadczeń będziemy żądali od młodzieży potwierdzenia uczestnictwa w katechezie. Prosimy rodziców by zapytali katechetów czy ich dziecko nie wypisało się z religii podrabiając podpis rodziców. Bo takie przypadki mają miejsce.

3. Młodzież z drugiego roku przygotowania do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie w najbliższy czwartek 20 września o godz. 19.00

4. Jutro obchodzimy 79 rocznicę napaści sowieckiej na naszą Ojczyznę . Módlmy się za Ojczyznę i ofiary tamtej napaści.

5. Ofiary które dziś składamy przeznaczone są na utrzymanie naszego Seminarium w Elblągu.

6. Po Mszy św. można nabyć nowy numer tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”.