Kapłaństwo ustanowił Jezus Chrystus wybierając grono apostołów i przekazując im władzę sprawowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i prowadzenia Ludu Bożego do nieba. Z jednej strony Chrystus staje się obecny wśród ludzi poprzez posługę kapłana, z drugiej zaś strony kapłan staje się rzecznikiem wiernych wobec Boga.

 

Proboszcz parafii:
Ks. Janusz Kilian Dziekan dekanatu Kwidzyn - Zatorze (od 2010r.)

 

Wikariusze:

Ks. mgr Paweł Smaglijenko svd (1 VII 2019)

Ks.mgr lic Tomasz Wieczorek  od 01.05.2021

Ks.mgr lic Piotr Radomski od 01.09.2021 r

Rezydenci: