Kapłaństwo ustanowił Jezus Chrystus wybierając grono apostołów i przekazując im władzę sprawowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i prowadzenia Ludu Bożego do nieba. Z jednej strony Chrystus staje się obecny wśród ludzi poprzez posługę kapłana, z drugiej zaś strony kapłan staje się rzecznikiem wiernych wobec Boga.

 

Proboszcz parafii:
Ks. Janusz Kilian Dziekan dekanatu Kwidzyn - Zatorze (od 2010r.)

 

Wikariusze:

Ks.mgr lic. Łukasz Ciepliński od 2014r.
ks. mgr Paweł Smaglijenko svd (1 VII 2019)

 

Rezydenci:
 Ks. Prałat Kan. Jan Czajkowski (od 2013r.)