Kancelaria parafialna

PARAFII  RZYMSKOKATOLICKIEJ

P.W.  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

Kancelaria czynna:

środa od godziny 16.00 – 17.15

piątek od godz. 8.30 – 9.15 oraz od 16.00 – 17.15

 

W  NIEDZIELE  I   ŚWIĘTA  KOŚCIELNE I PAŃSTWOWE  NIE   ZAŁATWIAMY   ŻADNYCH  SPRAW  KANCELARYJNYCH

 

PILNE  SPRAWY  NA  TEL  (np. wezwanie do chorego)  NR TEL +48 881 614 001

 

Numery telefonów  do poszczególnych Kapłanów na stronie internetowej parafii w dziale kontakt .

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św.

Strona internetowa parafii  www.mbkwidzyn.pl

 

 

 

 

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa trzy miesiące przed wyznaczonym terminem zgłaszają się w kancelarii i przedstawiają następujące dokumenty:

 

1. świadectwo chrztu, bierzmowania (z datą nie przekraczającą trzech miesięcy)

2. świadectwo ukończenia katechezy stopnia średniego (szkoła średnia, zawodowa)

3. zaświadczenie z poradni rodzinnej

4. zaświadczenie ukończenia konferencji przygotowawczych do sakramentu małżeństwa

5. dane personalne świadków (wierzący i praktykujący)

 

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego.

 

W razie pytań prosimy o zgłoszenie się w  kancelarii

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:

1. świadectwo ślubu kościelnego rodziców
2. akt urodzenia dziecka
3. dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych
4. jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

Chrzestni
Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
2. ukończył 16 lat
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca !