Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa trzy miesiące przed wyznaczonym terminem zgłaszają się w kancelarii i przedstawiają następujące dokumenty:

 

1. świadectwo chrztu, bierzmowania (z datą nie przekraczającą trzech miesięcy)

2. świadectwo ukończenia katechezy stopnia średniego (szkoła średnia, zawodowa)

3. zaświadczenie z poradni rodzinnej

4. zaświadczenie ukończenia konferencji przygotowawczych do sakramentu małżeństwa

5. dane personalne świadków (wierzący i praktykujący)

 

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego.

 

W razie pytań prosimy o zgłoszenie się w  kancelarii