1981 - 1982 śp. Ks. Stefan Nowak ( budowa drewnianego baraku służącego do odprawiania Mszy Św. , i nauki religii )

1982 - 1993 śp. Ks. Wojciech Kruk ( budowa dolnego kościoła oraz budynków parafialnych zgodnie z początkowym projektem )

1993 - 1995 Ks. Lech Wasilewski

1995 - 2010 Ks. Robert Dzikowski ( budowa górnego kościoła zgodnie z nowym projektem )

2010 - Ks. Janusz Kilian ( przeprowadzanie wielu ważnych remontów kościoła i budynków parafialnych, doprowadzenie do porządku i otwarcie zalanego wodą dolnego kościoła po wielu latach, upiększanie kościoła )