Zanim powstała Diecezja Elbląska, Kwidzyn należał do Diecezji Warmińskiej. Przez dziesiątki lat tak zwana Władza Ludowa nie wydała ani jednego pozwolenia na budowę kościoła w diecezji. Ks. Prymas, ówczesny biskup warmiński zarządził modlitwy wiernych i kapłanów w intencji uzyskania zgody władz na powstanie nowych świątyń. W godzinach rannych brałem udział we Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Prymasa przed obrazem Matki Bożej w Gietrzwałdzie. I oto wyraźna Łaska Boża - pojawiły się pozwolenia na budowę świątyń.

Budowa Parafii Miłosierdzia Bożego w KwidzynieBudowa Parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie

Jedną z pierwszych była uzyskana zgoda na budowę obecnego kościoła. Dnia 1 lipca 1981r. ks. Prymas ustanowił parafię Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. Pierwszym proboszczem był śp ks. Stefan Nowak, następnym został śp. ks. Wojciech Kruk- budowniczy dolnego kościoła i innych budynków parafialnych. Po trzecim proboszczu- księdzu Lechu Wasilewskim, ks. biskup elbląski przekazał funkcję proboszcza Ks.Robertowi Dzikowskiemu . W ciągu 13 lat wierni wystawili górny kościół. Świątynia powstała w bardzo trudnych warunkach terenowych. Zapał, pracowitość, poświęcenie i ofiarność wiernych była wielka. Wielu Parafian przeszło do wieczności. Niech Pan Bóg obdarzy ich wieczną radością.

Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że z parafii Miłosierdzia Bożego powstały 2 nowe placówki duszpasterskie- św. Brata Alberta i św. Wojciecha- parafie równorzędne z parafią macierzystą. Od 15 grudnia  2010  nowym proboszczem został Ks.Janusz Kilian  budowniczy kościoła św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kwidzynie. 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie

ROK 1980

Biskup Warmiński Ks. dr Józef Glemp i Dziekan Kwidzyński Ks. Wacław Kubecki, postanawiają zorganizowanie nowej parafii i budowy nowego kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie na dzielnicy Zatorze.

 

ROK 1981

LIPIEC - Biskup Warmiński Ks. dr Jan Obłąk, zleca zorganizowanie nowej parafii Ks. Stefanowi Nowakowi.

10 września 1981r. oficjalnie zostaje erygowana Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. Ks. Stefan Nowak mianowany proboszczem, a Ks. Leszek Kuczyński wikariuszem.

 

ROK 1982

Do dnia 20 grudnia Ks. Stefan Nowak uzyskał wstępną lokalizację kościoła przy ul. Słowackiego oraz zlecenie opracowania projektu kościoła inż. Aleksandrze i Andrzejowi Duchom z Gdanska.

20 grudnia Biskup Warmiński Ks. dr. Jan Obłąk, powołuje na nowego administratora parafii Ks. mgra Wojciecha Kruka ze Zwierzna k. Elbląga.

 

ROK 1983

10 stycznia proboszcz parafii Ks. mgr Wojciech Kruk, uzyskuje przekazanie terenu pod budowę kościoła.

21 stycznia na placu budowy postawiono krzyż i plac ogrodzono.

6 stycznia Ks. Bp Jan Obłąk dokonuje poświęcenia krzyża i placu budowy.

Ks. Bp Warmiński dr Jan Obłąk odprawia pierwszą Mszę Św. na placu pod wiatą.

W czerwcu rozpoczęto budowę tymczasowego, drewnianego kościoła- kaplicy o wymiarach 30 x 12 m. Ks. Proboszcz Wojciech Kruk przywozi kamień węgielny pod budowę kościoła z Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

1 maja odprawiona zostaje pierwsza Msza św, w tymczasowym kościele, poświęcenie tabernakulum, naczyń i szat liturgicznych oraz obrazu Miłosierdzia Bożego w głównym oltarzu. / Ks. Zenon Wiszniewski z Malborka/

22 maja I- sza Komunia Święta dzieci.

24 maja poświęcenie tymczasowego kościoła przez Ks. Biskupa Wojciecha Ziembę.

5 czerwca niedziela w Oktawie Bożego Ciała na terenie dzielnicy Zatorze.

14 czerwca krótkie 3- godzinne nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zbrojenie terenu pod budowę baraku katechetycznego.

Wrzesień- oddany zostaje do użytku barak katechetyczny.

Listopad- poświęcenia baraku katechetycznego dokonuje Ks. Dziekan Wacław Kubecki.

Grudzień- rozpoczęto zbiórkę złomu na dzwony.

Wykonano 2 boczne ołtarze i 2 konfensjonały.

Pierwsze rekolekcje adwentowe prowadzone przez O. M. Pociechę z Alwernii k. Krakowa.

 

ROK 1984

Trwają prace przy budowie Domu Parafialnego.

Kwiecień- pierwsze rekolekcje wielkopostne- obraz i misjonarz ze Stoczka Warmińskiego.

Pierwszy odpust w Parafii Miłosierdzia Bożego. Kazanie wygłosił Ks. Leon Zajkowski z Rakowca.

6 maja pierwsza msza św. naszego parafianina, Ks. Walentego Gryka.

30 maja - Ks. Bp Julian Wojtkowski udziela sakramentu Bierzmowania w Katedrze Kwidzyńskiej.

3 czerwca przyjęcie dzieci do I Komuni Św. w dwóch grupach. Koniec czerwca- wykończenie i zasiedlenie domu parafialnego.

Lipiec- zagospodarowanie maleńkiego placu budowy.

1 sierpnia- przeniesienie krzyża na granicę posesji.

Wrzesień- rozpoczęto wykop pod docelowy kościół w bardzo złych warunkach atmosferycznych, sprzętem mechanicznym, po czym dalsze ręczne kopanie rowów pod ławy fundamentowe.

12 października- Proboszcz Parafii Ks. Wojciech Kruk wyniesiony zostaje do godności Kanonika Honorowego Kapituly Pomezańskiej w Prabutach.

1 listopada nasza parafia organizuje uroczystą procesję żałobną na cmentarzu. Zostaje odprawiona pierwsza Msza Św. w dziejach Kwidzyna na cmentarzu na samochodzie z budowy parafii Miłosierdzia Bożego, którą koncelebrują Księża Proboszczowie miasta Kwidzyna. Woda zalewa ławy fundamentowe.

 

ROK 1985

Przygotowanie materiałów do budowy kościoła.

Marzec- deskowanie, zbrojenie i betonowanie słupów dolnej kondygnacji kościoła.

1 kwietnia- przywieziono do parafii dzwony wykonane przez Ludwisarza p. Skubiszyńskiego z Poznania.

Wielki czwartek- biją nasze dzwony.

Deskowanie i betonowanie zejść do niższego poziomu dolnej kondygnacji kościoła.

8 czerwca- poświęcenie dzwonów- 1)Miłosierdzie Boże  2)Maryja  3) Jan Paweł II, którego dokonuje Biskup Warmiński Ks. Jan Obłąk. W tym też dniu ogłoszono, że Ks. Wojciech Kruk został v-ce dziekanem Dekanatu Kwidzyńskiego. Trwa równanie terenu (stabilizacja) pod posadzkę dolnej kondygnacji kościoła.

Sierpień- Druga Pielgrzymka Warmińska z udziałem naszych parafian. Wykonano 72 słupy żelbetonowe, prezbiterium i posadzkę dolnej kondygnacji kościoła. Władze wymówiły lokal na katechezę

przy ul. Żeromskiego 167. Przystępujemy do budowy kapliczki katechetycznej z boku kościoła.

Wrzesień- murowanie ścian bocznych kościoła i ich smołowanie.

Październik- deskowanie stropu dolnej kondygnacji kościoła.

 

ROK 1986

Przygotowanie materiałów do dalszej budowy kościoła.

Marzec- prace przy stropie dolnej kondygnacji kościoła.

6 kwietnia- odpust Miłosierdzia Bożego. Wmurowanie Kamienia Węgielnego i aktu erekcyjnego budowy kościoła przez Biskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Warmińskiej Ks. dra Edmunda Piszcza.

Parafia Miłosierdzia Bożego w KwidzynieParafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie

 

ROK 1987

3 stycznia- o godz. 15.00 nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej z udziałem Ks. Biskupa Edmunda Piszcza. W styczniu również woda gruntowa podniosła posadzkę, która pękła, a którą trzeba było jeszcze rozbijać, aby założyć sączki drenarskie, wykopać studnię głebokości 3,5 m i wodę odprowadzić do studni..

Po Bożym Ciele w kościele przystąpiono do prac tynkarskich, instalacyjnych i malowania.

Rozpoczęto zadaszanie konstrukcji drewnianej pokrytej papą. Rozpoczęto budowę docelowego Domu Katechetycznego im. Jana Pawła II.

22 listopada- pierwsze rekolekcje neokatechumenalne, które nie wzbudziły zainteresowania poza kilkoma osobami.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie

Parafia Miłosierdzia Bożego w KwidzynieParafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie

 

ROK 1988

 

Zwracamy się do Państwa o pomoc w rozbudowaniu tej zakładki. Prosimy o nadsyłanie na nasz adres mailowy: starych zdjęć, pamiątek, listy księży będących w naszej Parafii, krótkiej historii Parafii oraz kronik związanych z Parafią Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie.

 

Dziękujemy.