Niedziela Palmowa Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci i młodzieży

Niedziela Palmowa 10.04.2022 r.

Niedziela Palmowa 10.04.2022 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci i młodzieży.