1. Dzisiejsze ofiary które składamy na tacę przeznaczamy na cele remontowo budowlane. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

2.Piątek 13-tego września – zapraszamy o godz.20.00 na nabożeństwo fatimskie .

3.Sobota – obchodzimy   święto Podwyższenia Krzyża Świętego zapraszamy na Mszę św. z   adoracją   krzyża o godz. 18.00.

4. Rodzice dzieci które mają być przyjęte do pierwszej komunii świętej mają obowiązek wypełnienia i złożenia do końca września u Ks. Łukasza deklaracji przyjęcia dziecka do pierwszej komunii św.

5.Informujemy rodziców że ich dzieci i młodzież wypisane z lekcji religii zamykają sobie drogę do sakramentów oraz do otrzymania jakichkolwiek zaświadczeń czy pozwoleń z parafii. Rodzice którzy wypisują młodzież i dzieci z lekcji religii dokonują publicznego porzucenia wiary ,  muszą mieć świadomość , że narażają swoje dzieci na utratę wiary a w końcu odejście od Kościoła. Przy wydawaniu zaświadczeń będziemy żądali od młodzieży potwierdzenia uczestnictwa w katechezie. Prosimy rodziców by zapytali katechetów czy ich dziecko nie wypisało się z religii podrabiając podpis rodziców. Bo takie przypadki mają miejsce.

6. W sobotę Ks. Paweł oraz Ks. Łukasz odwiedzą chorych od godz. 9.30.

7. W tym roku szkolnym i katechetycznym z bierzmowanymi będą spotykać się zarówno Ks. Paweł jak i Ks. Łukasz . Ks. Paweł z pierwszym rokiem przygotowania to jest młodzież pierwszej klasy szkoły średniej po ósmej klasie .Ks. Łukasz z młodzieżą drugiego roku przygotowania to jest młodzież po gimnazjum . Dni spotkania określą księżą w przyszłym tygodniu.

8. W zakładzie fotograficznym u p. Kalmana są do odebrania zdjęcia i filmy z pierwszej komunii św. z ubiegłego roku .

9.Jutro przypada 10 rocznica śmierci Bp. Andrzeja Śliwińskiego pierwszego biskupa Elbląskiego pamiętajmy o Nim w modlitwie.

10. Po Mszy św. można nabyć nowy numer tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”.