Kapłaństwo ustanowił Jezus Chrystus wybierając grono apostołów i przekazując im władzę sprawowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i prowadzenia Ludu Bożego do nieba. Z jednej strony Chrystus staje się obecny wśród ludzi poprzez posługę kapłana, z drugiej zaś strony kapłan staje się rzecznikiem wiernych wobec Boga.

 

Proboszcz parafii:
Ks. Janusz Kilian (od 2010r.)

 

Wikariusze:

Ks. Łukasz Ciepliński od 2014r.
Ks.mgr Piotr Sasuła od 2017 roku - wikariusz

 

Rezydenci:
Ks. prał. Jan Czajkowski (od 2013r.)