Aktualności

Program rekolekcji wielkopostnych07.04 – 10.04. 2019

NIEDZIELA - 07.04.2019 r.

730       Msza św. z kazaniem dla wszystkich

900       Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1015     Msza św. z kazaniem dla dzieci

1200     Msza św. z kazaniem dla młodzieży

1730     Gorzkie żale

1800     Msza św. z kazaniem dla wszystkich

PONIEDZIAŁEK – 08.04.2019r.

700       Msza św. z kazaniem dla wszystkich

815      Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej w kościele , dlaSzkoły Podstawowej

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego klasy nr 6 ,7 i 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 2

             klasy 6 , 7 i 8

1000     Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1100     Nauka rekolekcyjna dla młodzieży I LOoraz dla młodzieży z Centrum Szkolenia

Zawodowego i Ustawicznego wszystkie klasy – w kościele .          

1200     Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej z  Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

oraz Szkoły Podstawowej   nr 2 klasy 1-5

1800     Msza św. z kazaniem dla wszystkich

WTOREK – 09.04.2019 r.

DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ

700       Msza św. z kazaniem dla wszystkich

815       Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej w kościele , dlaSzkoły Podstawowej

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego klasy nr 6 , 7, 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 2

             klasy 6 , 7 i 8

1000     Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1100. Msza św. z nauką dla młodzieży I LO orazdla młodzieży z Centrum Szkolenia

Zawodowego i Ustawicznego wszystkie klasy – w kościele

12.00   Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej z  Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

oraz Szkoły Podstawowej   nr 2 klasy 1-5

1800     Msza św. z kazaniem dla wszystkich

ŚRODA – 10.04.2019 r.

DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ

700       Msza św. z kazaniem dla wszystkich

815       Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej w kościele , dlaSzkoły Podstawowej

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego klasy   6 , 7 i 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 2

             klasy 6 ,7 i 8 w kościele .

1000     Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1100. Msza św. z nauką dla młodzieży I LO orazdla młodzieży z Centrum Szkolenia

Zawodowego i Ustawicznego wszystkie klasy – w kościele

1200     Msza św. z nauką dla Szkoły Podstawowej z  Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

oraz Szkoły Podstawowej   nr 2 klasy 1-5

1800     Msza św. z kazaniem dla wszystkich – zakończenie rekolekcji

Młodzież z dzieci w te dni maja obowiązek uczestniczenia w rekolekcjach lub jeśli nie idą na rekolekcje maja obowiązek udania się do szkoły . Nie są to dni wolne od zajęć .

UWAGA !. SPOWIEDŹ WE WTOREK I ŚRODĘ . WCZEŚNIEJ WSŁUCHAJMY SIĘ W NAUKI   REKOLEKCYJNE

wesolych swiat

REKOLEKCJE ADWENTOWE

PARAFIA

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

KWIDZYN

16-17-18 grudnia 2018

PROGRAM REKOLEKCJI:

NIEDZIELA: 16.12.2018 -- tego dnia nie ma Spowiedzi ŚwiĘtej

         730                Msza Święta z nauką ogólną

        900                Msza Święta z nauką ogólną

        1015                        Msza Święta z nauką dla dzieci

        1200                        Msza Święta z nauką dla młodzieży

        1800               Msza Święta z nauką ogólną

PONIEDZIAŁEK:        17.12.2018     

630          Msza Święta Roratnia z homilią

1000               Msza Św. z homilią dla dorosłych

1630        Msza Św. z homilią dla dzieci

1800        Msza Św. z homilią dla dorosłych

1915        Liturgia Słowa z homilią dla młodzieży i spowiedź

                       

WTOREK: 18.12.2018

630               Msza Święta Roratnia z homilią

1000            Msza Św. z homilią dla dorosłych

1630            Msza Św. z homilią dla dzieci

1800            Msza Św. z homilią dla dorosłych

SPOWIEDŹ W PONIEDZIAŁEK I WTOREK

Ks. Stanisław Stanisławek, misjonarz Fidei Donum

 

Ks. Stanisław Stanisławek, misjonarz Fidei Donum od ponad 40 lat, w niedzielę 20 maja br. uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do rozległych oparzeń. Wypadek miał miejsce w Nguélémendouka, w diecezji Doumé – Abong Mbang (Kamerun), gdzie ks. Stanisław posługiwał w ostatnim czasie. W celu podjęcia odpowiedniego i – miejmy nadzieję - skutecznego leczenia, konieczna była ewakuacja do Polski specjalnie wyczarterowanym samolotem, wyposażonym w sprzęt medyczny orazz lekarzem na pokładzie. Obecnie, ks. Stanisław leczony jest w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest stabilny, nie ma zagrożenia życia.

Koszty wstępnego leczenia w Kamerunie oraz ewakuacji do Polski (przeprowadzonej w dniu 31 maja 2018 r.) zostały w całości pokryte przez diecezję Doumé – Abong Mbang (transport realizowany przez Centrale des Vols Ambulance). Biorąc pod uwagę wysokie kwoty ww. kosztów, sytuację finansową kościołów lokalnych w Afryce oraz zwyczajną misyjną solidarność, zwracam się do Was z propozycją wsparcia finansowego diecezji Doumé – Abong Mbang, która poniosła w krótkim czasie tak duże i nieprzewidziane wydatki. Osoby pragnące złożyć jakąkolwiek ofiarę, proszone są o dokonanie wpłat na numer konta:

Konto złotówkowe:

53 1240 2034 1111 0010 0044 7228

Bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Broniewskiego 28/30

Konto w EURO:

PL 35 1240 2034 1978 0010 1947 9834

KOD BIG/SWIFT - PKOPPLPW

Bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Broniewskiego 28/30

Z dopiskiem: Doumé_ewakuacja.

 

Rozpoczął się nabór do klas zerowych i pierwszych w Katolickiej Językowo-Sportowej Szkole Podstawowej w Kwidzynie. Trwa także nabór uzupełniający do klas od II do V. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa. Szczegółowe informacje dotyczące szkoły oraz procedury rekrutacji odnaleźć można na stronie internetowej: ksp.szkola.pl

W związku z obchodami 100 – lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, dnia 16 września 2017 roku w parafii katedralnej p.w. św. Jana Ewangelisty, zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem  ks. bp-a Jacka Jezierskiego a następnie Siostry Benedyktynki bardzo serdecznie zapraszają do  klasztoru przy ul. Warszawskiej 39.  Szczegółowy plan uroczystości znajduje się na plakatach.

            Siostry Benedyktynki związane są z Kwidzynem od czasów zakończenia II wojny światowej i z wielką radością świętując i czując serdeczną więź z tym miastem, zapraszają wszystkich mieszkańców Kwidzyna i okolic do wspólnego dziękczynienia Bogu i ludziom.

            Przy tej okazji informujemy również, że siostry otrzymały specjalny przywilej od Stolicy Apostolskiej dotyczący uzyskania odpustu zupełnego w roku jubileuszowym. Dotyczy to wszystkich wiernych, którzy mogą uzyskać odpust zupełny po zwykłym warunkami, nawiedzając od dnia 24 czerwca 2017 r.,  kaplicę Domu generalnego w Otwocku, albo  jakąkolwiek inną kaplicę Zgromadzenia, jeżeli będą brali udział w świętych obrzędach z pobożną uwagą. Mogą uzyskać odpust ofiarując go we własnej intencji lub  ofiarować go jako  pomoc  duszom przebywającym w czyśćcu.

 

            Zapraszamy zatem do odwiedzania kaplicy sióstr i należącego do sióstr  kościołka, zarówno osoby indywidualne jak i grupy (większe po uprzednim zgłoszeniu).

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. Nr 350/17/I

OJCZE  ŚWIĘTY

Matka Marcelina Jolanta Kuśmierz OSB Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, którego Dom Generalny znajduje się w Otwocku w Diecezji Warszawsko-Praskiej, okazując Waszej Świątobliwości wierność i szacunek, pokornie przedstawia co następuje:

w 1917 r. Jadwiga Józefa Kulesza założyła wspomniane Zgromadzenie zakonne, któregoduchowym celem jest: wychowywanie i nauczanie sierot oraz  krzewienie wiary wśród ludzi młodych.

Dlatego tę radosną pamiątkę należy godnie celebrować w ciągu całego Roku Jubileuszowego. Będą więc odbywały się szczególne uroczystości i będąpodejmowanezakonne inicjatywy, przez które siostry i związani z nimi duchowymi więzamiwierni, będą moglimedytować nad przykładnym życiem Założycielki i wzywać Jej wstawiennictwa u Boga, wzrastając w wierze, nadziei i miłości, a także w dziecięcym szacunku i posłuszeństwie w stosunku do Waszej Świątobliwości, Zastępcy Chrystusa na ziemi.

Aby dzięki temu wierni mogli czerpać bogatsze owoce duchowe z tych jubileuszowych uroczystości, Czcigodna Matka prosi Waszą Świątobliwość o dar odpustu zupełnego. Co też, jeśli Bóg zechce, niech się dokona itd.

Dnia 31 maja  2017 r.

PENITNCJARIA APOSTOLSKA z polecenia Ojca Świętego chętnie zezwala na obchody Roku Jubileuszowego z możliwością uzyskania odpustuzupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca świętego)przez wiernych chrześcijan prawdziwie skruszonych i ten odpust mogą także ofiarować  jako  pomoc  duszom przebywającym w czyśćcu:

a) - od dnia 24czerwca 2017 r., w kaplicy Domu generalnego w Otwocku, albo  w jakiejkolwiek kaplicy Zgromadzenia, jeżeli będą brali udział w świętych obrzędach z pobożną uwagą;

b) –przez każdą z sióstr w dzień rocznicy pierwszej profesji zakonnej;

c) – w poszczególnych dniach i miejscach, jak to zostało zaznaczone w prośbie.

    Siostry Benedyktynki Misjonarki, które z powodu choroby albo innych poważnych przyczyn nie będą mogły nawiedzić kaplic ani miejsc jubileuszowych, będą mogły uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko po wzbudzeniu postanowienia odrzucenia jakiegokolwiek grzechu oraz intencji wypełnienia, gdy tylko będzie możliwe trzech zwyczajnych warunków, duchowo nawiedząwspomniane miejsce zgodnie z pragnieniem serca oraz ofiarują Miłosiernemu Bogucierpienia i niewygody swojego życia przez pośrednictwo Najświętszej Maryi.

Ażeby zatem dostęp do Bożej łaski, którą można uzyskaćdzięki władzy kluczy, jaką posiada Kościół - był łatwiejszy, w oparciu omiłość pasterską, ta Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni w odpowiednieuprawnienia do spowiadania, ochoczo i wielkodusznie poświęcali swój czas na sprawowanie Sakramentu Pokuty, a także  często udzielali Komunii Świętejchorym.

            Niniejsze postanowienia mają obowiązywać przez cały Rok Jubileuszowy,
bez względu na jakiekolwiek inne, przeciwne zarządzenia.

MAURUS Kard. PIACENZA - Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel - Regens

PENITENCJARIA  APOSTOLSKA

Prot. Nr 351/17/I

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy uprawnień, jakich specjalnie jej udzieliłOjciecŚwiętyw Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności PapieżFranciszek, łaskawie zezwala,
byNajdostojniejszy i Najczcigodniejszy OjciecWojciech Polak, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, dnia 24 czerwca 2017 r. podczas Jubileuszu Zgromadzenia SióstrBenedyktynek Misjonarek po odprawieniu Najświętszej Ofiary w kościele parafialnym św. Wincentego a Paulo w Otwocku, w diecezji warszawsko-praskiej - udzielił siostrom i obecnym wiernym, którzy prawdziwie skruszeni i poruszenimiłością będą uczestniczyć w tychże obrzędach,  papieskiego Błogosławieństwa w połączeniu z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca świętego).

Siostry i wierni, którzy z pobożnością przyjmąpapieskie Błogosławieństwo, chociażz przyczyn obiektywnych nie będą mogli być fizycznie obecni i uczestniczyć w świętych obrzędach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem transmisji telewizyjnejalbo radiowej, podczas ich odprawiania, zgodnie z normą prawa będą mogli uzyskać Odpust zupełny.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 31 maja, Roku Pańskiego 2017.

MAURUS Kard. PIACENZA - Penitencjarz Większy

KrzysztofNykiel - Regens