Aktualności

Podczas rezurekcji odprawimy Mszę św. za pracowników służby zdrowia wszystkie służby mundurowe oraz tych, którzy w czasie epidemii dbają o nasze codzienne potrzeby. Będziemy prosić Pana Boga by Was zachował w bezpieczeństwie , byście mogli spokojnie wracać do swoich najbliższych. Chcemy jako duszpasterze naszej parafii objąć modlitwą wszystkich wyżej wymienionych i w ten sposób Wam podziękować za Waszą ciężką i niebezpieczną pracę.

Niedziela palmowa

Msze święte w telewizji i Internecie w niedzielę 15 marca 2020 r.

Godzina

Stacja

7.00

TVP 1 i TVP Info

7.00

TV Republika

9.00

Polsat News

9.30

TV Trwam

10.30

Polsat Rodzina

11.00

TVP 1

11.00

TVN24.PL i TVN Warszawa

13.00

TVP Polonia

Msze święte w radiu

Godzina

Stacja

9.00

Polskie Radio Program 1

9.00

Radio Maryja

19.00

Polskie Radio Program 1

 

Epidemie wybuchają co jakiś czas. Występowały także w naszej ojczystej przeszłości. Zagrażają życiu wielu osób. Pochłonęły setki, a nawet tysiące ofiar.

Dlatego też musimy bardzo rozsądnie i odpowiedzialnie przeciwstawić się wielkiej epidemii noszącej nazwę koronawirus. Ograniczenie rozwoju tej choroby wymaga m.in. rezygnacji z gromadzenia się w tym czasie w dużych grupach, także na Mszy św. i na nabożeństwach. Dla dobra własnego i bliźnich należy w najbliższe niedziele pozostać w domu, rezygnując z udziału we Mszy świętej. W aktualnej sytuacji jest to moralny obowiązek.

Kościoły pozostają otwarte. Msze św. będą w nich odprawiane dla małych grup, maksymalnie do 50 osób. Wymagają tego przepisy sanitarne, które mamy obowiązek respektować.

W związku z zagrożeniem epidemią zachęcam do modlitwy w domu, do uczestnictwa w transmisjach niedzielnej Mszy św. w telewizji, radiu oraz internecie.

Przypominam, że można przyjmować Komunię św. na rękę. Jest to zgodne z prawem Kościoła. Trzeba do Komunii uformować dwie procesje. Najpierw do Komunii św. na rękę. Następnie (lub obok) do Komunii św. udzielanej do ust.

W związku z epidemią polecam odwołanie rekolekcji wielkopostnych, nabożeństw Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży. Droga Krzyżowa dla dorosłych może odbywać się w grupie tylko do 50 osób.

Polecam, aby w większych parafiach został zorganizowany stały dyżur w konfesjonale oraz aby udzielać Komunii św. poza Mszą w niedzielę np. o godz. 15.00, 16.00, 17.00, a w dni robocze o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Nie całujemy krzyża w przedsionku kościoła, ani nie wystawiamy relikwii do ucałowania.

Spokojnie i życzliwie wobec innych przetrwajmy trudny czas.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

UWAGA !

CZCIGODNI PARAFIANIE

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca , które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń, a także podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła iż może przebywać maksymalnie 50 osób.

Posłuszni także zarządzenia Biskupa Elbląskiego prosimy o skorzystanie z dyspensy , która oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej nie jest grzechem do końca marca .Jednocześnie Ks. Biskup zachęcił osoby korzystające z dyspensy do osobistej i rodzinnej modlitwy, a także duchowej łączności z kościelną wspólnotą poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Osoby które przybędą na Msze św. w niedziele będą wpuszczane do kościoła pojedynczo . Osobom powyżej liczby 50 zostanie udzielona komunia św. przed drzwiami kościoła. Komunię św. przyjmujemy w tym czasie na rękę (jest to sytuacja nadzwyczajna) . Jednocześnie informujemy że w codzienny dzień Msze św. ( zawsze dla 50 osób)   będą odprawiane w porządku zwyczajnym. W kościele przy wejściu znajdują się środki do odkażenia rąk.

Wskazania biskupa elbląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

W uzupełnieniu do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r. podaję co następuje:

MSZA ŚWIĘTA

1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do końca marca br. następującym kategoriom osób:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Pozostających w domu zachęcam do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy świętej.

2. Prawo Kościoła w Polsce zezwala na przyjmowanie Komunii św. na rękę. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan lub szafarz kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy.

SPOWIEDŹ

3. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Powinny być one często wymieniane, nawet kilka razy dziennie.

BIERZMOWANIE

4. Zostaje zwieszone udzielanie bierzmowania młodzieży w parafiach. Bierzmowanie dla osób dorosłych odbywa się w normalnym trybie w katedrach: elbląskiej i kwidzyńskiej.

ODWIEDZANIE KOŚCIOŁÓW

5. Zachęcam, aby odwiedzać kościoły poza godzinami nabożeństw, w celu indywidualnej modlitwy.
6. Nie należy wypełniać kropielnic wodą święconą. Należy je oczyścić i zakleić folią.

REKOLEKCJE

7. Do końca Wielkiego Postu nie należy organizować rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży.
8. Można zrezygnować lub odłożyć na czas późniejszy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Decyzja w tej sprawie należy do księdza proboszcza po konsultacji z parafialną radą duszpasterską.

KONKURSY

9. Odwołane są konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane w diecezji.

SPOTKANIA FORMACYJNE I SZKOLENIA

10. Zostają zawieszone do końca marca: spotkania formacyjne [np. szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.], szkoleniowe, kursy [np. lektorów], dni skupienia [np. księży w Elblągu 14 marca br.; wielkopostne dekanalne dni skupienia katechetów], spotkania grup modlitewnych, zbiórki ministrantów, próby chórów i inne.

NAUCZYCIELE RELIGII

11. Nauczyciele religii [katecheci] są członkami szkolnych rad pedagogicznych. Dlatego powinni pozostać w kontakcie z dyrektorami szkół oraz wypełniać wskazane przez dyrekcję szkół obowiązki.

PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY

12. Księża, szafarze nadzwyczajni Komunii św., kościelni [zakrystianie] oraz organiści powinni przestrzegać zasad higieny osobistej. Powinni często myć ręce w bieżącej, ciepłej wodzie, używając mydła i papierowych jednorazowych ręczników. Należy myć ręce zawsze przed Mszą św. i rozdzielaniem Komunii świętej.

Zachęcam do wytrwałej modlitwy o przezwyciężenie epidemii m.in. poprzez śpiew Święty Boże, Święty mocny [czyli tzw. suplikacji].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski
Elbląg, dn. 12 marca 2020

 

żródło http://diecezja.elblag.pl/home/show/wskazania-biskupa-elblaskiego-w-zwiazku-z-zagroeniem-koronawirusem/